Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2011

Ανοίγει το κουτί της Πανδώρας


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟΝΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ....


Από Το Ποντίκι 6.10.2011

Στην τελική φάση φαίνεται πως εισέρχεται το γερμανικό σχέδιο, που με «πειραματόζωο» την Ελ­λάδα φιλοδοξεί να δημιουργήσει μία Νέα Ευρώπη, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Βερολίνου και των τρα­πεζικών και επιχειρηματικών συμφε­ρόντων του.

Σύμφωνα με την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, η έλευση του Γερμανού υπουργού Οικονο­μίας Φίλιπ Ρέσλερ, επικεφαλής μιας πολυμελούς ομάδας επιχειρηματιών και οικονομικών παραγόντων, φέρε­ται να σηματοδοτεί την απαρχή της δι­αδικασίας παραδοχής μιας αδυναμίας πληρωμών από την πλευρά του ελληνι­κού κράτους. Και πιθανώς το τέλος της ελληνικής κυριαρχίας στην οικονομική στρατηγική της χώρας.


Πλέον η αδυναμία εξυπηρέτησης του χρέους προεξοφλείται τις τελευ­ταίες ημέρες από όλο και περισσότε­ρα ξένα ΜΜΕ. Δεν είναι όμως υπόθε­ση μόνο των μίντια. Ταυτόχρονα απο­τυπώνεται από την εκτίναξη των CDSκαι την καταβαράθρωση των τραπεζι­κών μετοχών στο Χ.Α. Την ίδια ώρα όλο και περισσότεροι παράγοντες στον ευρωπαϊκό χώρο δείχνουν να «βιάζο­νται» για την ολοκλήρωση του προσω­ρινού μηχανισμού EFSF, που θα μπορεί να διατηρήσει στη ζωή το τραπεζικό σύστημα στο (βέβαιο) ενδεχόμενο της ελληνικής χρεοκοπίας.Το «Σχέδιο Ρέσλερ»

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη «Frankfurter Allgemeine Zeitung», ο Ρέσλερ κομίζει επεξεργασμένο σχέ­διο ελεγχόμενης χρεοκοπίας. Το ότι σε αυτή τη συγκυρία στη γερμανική έκδο­ση των «Financial Times» γινόταν λό­γος για παραίτηση του Γ. Παπανδρέου, ενώ ο κοινοτικός επίτροπος και ο επι­κεφαλής του Eurogroup έθεταν όσο πιο ωμά μπορούσαν το θέμα των ιδιω­τικοποιήσεων μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθούν.

Όλα αυτά άρχισαν να σχηματοποι­ούνται λίγο αφότου ο Γιούνκερ ανέβα­λε το συμβούλιο υπουργών της 13ης Οκτωβρίου, μεταθέτοντας βέβαια και την καταβολή της 6ης δόσης του δανεί­ου, εφόσον βέβαια κι αυτή υπάρξει...
Η πίεση που δέχεται η Ελλάδα από την Τρίτη, είναι ασφυκτική και συγκεκριμένη. Υπό την απειλή της αναγκαστικής χρεοκοπίας (αν δεν υπάρξει δόση, τα ταμιακά διαθέσιμα φτάνουν έως τις αρχές Νοεμβρίου το πολύ), η τρόικα πιέζει ασφυκτικά για τις ιδιωτικοποιήσεις. Και εδώ ο Γιούν­κερ ήταν σαφής:

«Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να επιταχύνει τις ιδιωτικοποιήσεις με πωλήσεις ποσοστών σε εταιρείες, γη, κτηματική περιουσία και σε παραχω­ρήσεις περιουσίας για εκμετάλλευ­ση». Ο όρος που εδώ τρομάζει είναι βέβαια οι «παραχωρήσεις», μια και συνήθως χρησιμοποιείται σε περιπτώ­σεις που οι κυβερνήσεις εκχωρούν κρατικό χώρο (άρα και κυριαρχία) για να γίνουν γεωτρήσεις ή εκμεταλλεύ­σεις άλλου είδους.

Παράλληλα ζητείται από την κυβέρ­νηση να ψηφίσει όλα τα νέα μέτρα (που θα υποβληθούν σε αναλυτικό πλάνο) επίσης πριν εκταμιευθεί η επό­μενη δόση.


Κυβερνητικός πανικός

Με την κυβέρνηση σε πλήρη πανι­κό απέναντι στο ορατό πλέον ναυάγιο τόσο για την ίδια όσο και για τη χώρα, ο Ευάγγελος Βενιζέλος το μόνο που μπόρεσε να πει είναι... να πληρώνου­με τους φόρους μας για να μην πέσουν έξω οι στόχοι. Δυστυχώς, όμως, κανείς δεν φαίνεται να πιστεύει πλέον σε αυ­τό. Και πρωτίστως οι Γερμανοί, που σύμ­φωνα με την τελευταία ειδησεογραφία φέρνουν μαζί τους και τη λύση.

Σύμφωνα με τις διαρροές, η διαδικα­σία χρεοκοπίας θα πρέπει να δρομολο­γηθεί από ανεξάρτητο σώμα, το οποίο θα αναλάβει, αλλά και θα εποπτεύει τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη χρεω­μένη χώρα και τους πιστωτές της. Προοπτικά αυτό το σώμα θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα είδος Ευρωπαϊκού Νο­μισματικού Ταμείου και να διαδεχθεί τον μόνιμο μηχανισμό του ESM.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληρο­φορίες, στο ίδιο σχέδιο προβλέπεται ότι ο μόνιμος μηχανισμός στήριξης θα δανειοδοτεί τις χώρες με πρόβλημα χρέους μόνο εάν συμμετέχουν ικανο­ποιητικά οι πιστωτές τους.

Την ίδια στιγμή φαίνεται πως όλοι εκβιάζουν όλους με μόνιμο θύμα την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Οι δανειστές, με την άνεση που τους δίνει ο καθαρός λήξεως ομολόγων Οκτώβριος προχωρούν στην επόμε­νη φάση του εκβιασμού - παιχνιδιού. «Ικανοποιήστε όλα τα αιτήματά μας... εχθές για να δούμε εάν θα πάρετε την έκτη δόση» λένε οι δανειστές, με τους Γερμανούς να καθιστούν σαφές πως έχουν στο... συρτάρι έτοιμο σχέ­διο για διαγραφή μεγαλύτερου (από το 21%) ελληνικού χρέους. Κάτι που προεξοφλήθηκε με την τραπεζική κα­τάρρευση στη συνεδρίαση του Χ.Α. της 4.10.

[Ο κλαδικός δείκτης υποχώρησε με το χειρότερο ποσοστό 22ετίας, με τις τράπεζες να έχουν υποστεί μείωση περίπου 60% από την αρχή του έτους. Είναι ενδεικτικό πως την ίδια περίοδο χάθηκε χρηματιστηριακή αξία ισοδύ­ναμη του σχεδόν 5% του ΑΕΠ, καθώς Εθνική, Alpha Bank, Eurobank, Πειραι­ώς και Τ.Τ. χάνουν περισσότερο από 10,5 δισ. ευρώ (πάντα σε όρους απο­τίμησης)].

Το χαρτί του ίδιου εκβιασμού έριξε στο τραπέζι όμως και ο Ευ. Βενιζέλος, προειδοποιώντας (την Τρίτη) τους φο­ρολογούμενους πως θα πρέπει να καταβάλλουν τα κάθε λογής χαράτσια για να συνεχίσουν να πληρώνονται. Ανταποδοτικά χαράτσια πρώτη φορά επιβάλλονται, αλλά εν πάση περιπτώ­σει έχουμε πολλά να δούμε ακόμη.

Στην περίπτωση πάντως που πιστω­τές και οφειλέτες δεν καταλήξουν σε συμφωνία, τότε, σύμφωνα πάντα με το σχέδιο, θα πρέπει αμφότερες οι εμπλεκόμενες πλευρές να υπολογί­ζουν σε σοβαρές συνέπειες. Δηλαδή οι μεν οφειλέτες θα αναγκαστούν να δεχθούν την πρόσβαση στα περιουσι­ακά στοιχεία τους (του κράτους), οι δε πιστωτές υψηλές απώλειες.

Από την πλευρά του ο Ρέσλερ, ο οποίος μην ξεχνάμε πως είναι και αντικαγκελάριος της Γερμανίας, δή­λωσε ότι σέβεται τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης. Μάλιστα προ ημερών, ανακοινώνοντας και την από καιρό προγραμματισμένη κάθοδό του στην Αθήνα, σημείωσε: «Αν εμείς προσπαθούσαμε να κάνουμε ό,τι κάνουν αυτοί μέσα σ’ έναν χρόνο, να ’στε σίγουροι ότι και στη Γερμανία θα είχαμε συνέχεια διαδηλώσεις. Αξίζει να στηρίξουμε την Ελλάδα και να ενδυναμώ­σουμε την ανταγωνιστικότητά της».

Τέλος, ανέφερε συγκεκριμένα πα­ραδείγματα «βοήθειας» που θα μπο­ρούσε να προσφέρει η Γερμανία στην Ελλάδα, όπως η χρηματοδότηση γερ­μανικών επιχειρήσεων που δραστηρι­οποιούνται ή επιθυμούν να δραστηρι­οποιηθούν και να επενδύσουν κεφά­λαια στην Ελλάδα και η προσφορά για παροχή τεχνογνωσίας.


ΠΗΓΗ: (το κορυφαίο) ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου